/
/
/
Net zero zonder uw bankrekening te plunderen

Net zero zonder uw bankrekening te plunderen

Financieel aantrekkelijke science based net-zero doelen bestaan daadwerkelijk! We nemen u mee in hoe dure boobytraps te identificeren, vermijden en controleren. Hysopt legt alles op tafel. 
Hysopt Webinar Net Zero

Introductie

Financieel aantrekkelijke science based net zero-doelen bestaan daadwerkelijk!

We nemen u mee in hoe dure boobytraps te identificeren, vermijden en controleren. Hysopt legt alles op tafel.

Een veel voorkomende mythe 

“85% van de bedrijven heeft nood aan medium of hoge mate van investeringen om over te schakelen naar een netto nul uitstoot” 

Dit werd getoond in een recente Zeronomics studie.

Slechts enkelen zijn zich bewust van hoeveel operationele kosten verlaagd kunnen worden door het optimaliseren van HVAC systemen. Een recente studie van Zeronomics liet zien dat bijna 64% van alle CEO’s het gevoel hadden dat er te weinig betaalbare alternatieve technologieën ter beschikking staan om hen te helpen met de transitie naar meer duurzame praktijken.

Onze CEO Roelvandenbulcke verteld onze tactieken voor het vermeiden van de 4 meest voorkomende risico’s bij het decarboniseren van uw gebouwen:

  • Gebrek aan keuze
  • Gebrek aan kennis
  • Gebrek aan transparantie
  • Gebrek aan verantwoordelijkheid

Het goede nieuws is dat Hysopt onderdeel is van de oplossing!

Why your heating bills are higher than they should be!
Why your heating bills are higher than they should be!
Rising energy prices are the talk of the town. Meanwhile, the energy used to heat buildings represents approximately 70% of annual energy consumption, meaning tackling the costs of heating has become a top priority for owners and operators of buildings across the private and public sectors. So, what can you do?
Waarom uw energiefactuur hoger is dan nodig!
Waarom uw energiefactuur hoger is dan nodig!
De stijgende energieprijzen zijn het gesprek van de dag. Ondertussen vertegenwoordigt de energie die gebruikt wordt om gebouwen te verwarmen ongeveer 70% van het jaarlijkse energieverbruik, wat betekent dat het aanpakken van de verwarmingskosten een topprioriteit is geworden voor eigenaars en exploitanten van gebouwen in de particuliere en openbare sector. Dus wat kunt u doen?
Hysopt Webinar Duurzame Componenten
Maak Publieke Gebouwen klaar voor koolstofarme technieken
In deze webinar laten we zien hoe bestaande verwarmings- en koelsystemen, oud of nieuw, op een kosteneffectieve manier kunnen worden geoptimaliseerd om ze "klaar voor koolstofarme warmte" te maken.