/
/
/
Maak Publieke Gebouwen klaar voor koolstofarme technieken

Maak Publieke Gebouwen klaar voor koolstofarme technieken

In deze webinar laten we zien hoe bestaande verwarmings- en koelsystemen, oud of nieuw, op een kosteneffectieve manier kunnen worden geoptimaliseerd om ze “klaar voor koolstofarme warmte” te maken.

Onderwerp

Maak publieke gebouwen klaar voor koolstofarme technieken

Voor wie?

Gebouweigenaren, facilitair managers, HVAC designers, M&E contractos, ESCO’s….

Taal

Engels

Introductie

Het koolstofvrij maken van overheidsgebouwen en -terreinen is een must. Verwarmings- en koelinstallaties vertragen onze collectieve inspanningen om de koolstofuitstoot te verminderen.

Aangezien tot 40% van de Scope 1- en Scope 2-emissies toe te schrijven zijn aan het energieverbruik in gebouwen, en 40% daarvan aan HVAC-systemen, is het tijd om ze onder de loep te nemen.

Een optimaal ontwerp voor optimale besparingen

De sector worstelt voortdurend met zijn hoge emissies door de diversiteit en complexiteit van de gebouwen

Hoewel warmtepompen en koolstofarme warmtenetten bewezen populaire oplossingen zijn, zijn ze geen vergelijkbare vervanging voor gasketels. Te veel projecten worden opgeleverd zonder een “totaal systeem” benadering, waardoor gebouweigenaren zitten met installaties die:

  • Meer kapitaalbudget vereisen dan nodig
  • Koolstofbesparingen opleveren die ten koste gaan van hogere exploitatiekosten
  • Extra CO2-besparingen op de plank laten liggen, vanwege suboptimale systeemefficiëntie

Om optimale prestaties te bereiken, en dus optimaal te profiteren van genoemde oplossingen, moeten gebouwen in de eerste plaats worden geoptimaliseerd voor koolstofarme warmteoplossingen.  

In deze webinar zullen we laten zien hoe bestaande verwarmings- en koelsystemen, oud of nieuw, op een kosteneffectieve manier kunnen worden geoptimaliseerd om ze “klaar voor koolstofarme warmte” te maken. Bovendien zullen we laten zien hoe HVAC-optimalisatie ook de systeemefficiëntie maximaliseert voor de laagst mogelijke energiekosten.

Aan de hand van 3 recent afgeronde koolstofarme warmteprojecten van een universiteit, ziekenhuis en vrijetijdscentrum en een vraag-en-antwoordsessie met de koolstofarme warmtespecialist Equans, krijgt u een goed afgerond inzicht in hoe u uw gebouwen koolstofarm kunt maken.  

Hysopt Webinar Duurzame Componenten
Maak Publieke Gebouwen klaar voor koolstofarme technieken
In deze webinar laten we zien hoe bestaande verwarmings- en koelsystemen, oud of nieuw, op een kosteneffectieve manier kunnen worden geoptimaliseerd om ze "klaar voor koolstofarme warmte" te maken.
Hysopt Webinar Pompenergie
Een Digital Twin voor Schiphol Airport
Een 7-stappenplan om het energieverbruik van pompen drastisch te doen dalen.
Hysopt Webinar Nieuwbouw
Decarbonisering bij nieuwbouwprojecten
We weerleggen de uitdagingen van nieuwbouwprojecten en leggen uit hoe onze software het aanpakt.