/
/
/
Maak de juiste keuzes voor een lager energieverbruik en een lagere C02-uitstoot

Maak de juiste keuzes voor een lager energieverbruik en een lagere C02-uitstoot

Het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de investeringskost willen we zo laag mogelijk houden, terwijl het thermisch comfort zo hoog mogelijk moet zijn. Hoe slaagt u daarin? En hoe vergelijkt u de toekomstige systeemprestaties van verschillende ontwerpen met elkaar?
Hysopt Webinar Lager CO2

Onderwerp

Maak de juiste keuzes voor een lager energieverbruik en een lagere C02-uitstoot

Voor wie?

Energiemanagers, bouwheren, building facility managers, gebouweigenaren, HVAC-ontwerpers die actief zijn in het onderwijs, de gezondheidszorg, de publieke sector, de lokale overheden, ESCO’s of in de private sector.

Taal

Engels

Introductie

Het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de investeringskost willen we zo laag mogelijk houden, terwijl het thermisch comfort zo hoog mogelijk moet zijn. Hoe slaagt u daarin? En hoe vergelijkt u de toekomstige systeemprestaties van verschillende ontwerpen met elkaar?

Bent u verantwoordelijk voor het verlagen van de CO2-uitstoot van uw bestaande koel- en verwarmingsinstallaties of moet u het HVAC-systeem van een nieuw gebouw ontwerpen? Dan heeft u ongetwijfeld nood aan transparantie in de ontwerpfase, zodat u weet hoe verschillende HVAC-ontwerpen zullen presteren met het oog op kosten, energieverbruik, C02-uitstoot en thermisch comfort.

Tijdens deze webinar leggen we u uit hoe een digital twin/digitaal model van uw HVAC-installatie u helpt om de juiste ontwerpkeuzes te maken. Hierdoor verlaagt u het risico op slechte systeemprestaties en maakt u ontwerpkeuzes die gebaseerd zijn op feiten.

We zullen eveneens toelichten hoe dat digitaal model u van pas zal komen in elke fase van uw project: van ontwerp en installatie tot commissioning en het verder beheren van de installaties tijdens hun volledige levenscyclus. As-built = As-designed!

Why your heating bills are higher than they should be!
Why your heating bills are higher than they should be!
Rising energy prices are the talk of the town. Meanwhile, the energy used to heat buildings represents approximately 70% of annual energy consumption, meaning tackling the costs of heating has become a top priority for owners and operators of buildings across the private and public sectors. So, what can you do?
Waarom uw energiefactuur hoger is dan nodig!
Waarom uw energiefactuur hoger is dan nodig!
De stijgende energieprijzen zijn het gesprek van de dag. Ondertussen vertegenwoordigt de energie die gebruikt wordt om gebouwen te verwarmen ongeveer 70% van het jaarlijkse energieverbruik, wat betekent dat het aanpakken van de verwarmingskosten een topprioriteit is geworden voor eigenaars en exploitanten van gebouwen in de particuliere en openbare sector. Dus wat kunt u doen?
Hysopt Webinar Duurzame Componenten
Maak Publieke Gebouwen klaar voor koolstofarme technieken
In deze webinar laten we zien hoe bestaande verwarmings- en koelsystemen, oud of nieuw, op een kosteneffectieve manier kunnen worden geoptimaliseerd om ze "klaar voor koolstofarme warmte" te maken.