/
/
/
HVAC-optimalisatie voor universiteiten en hogescholen

HVAC-optimalisatie voor universiteiten en hogescholen

In deze webinar zult u leren hoe u de energiekosten met 30 procent kunt reduceren; hoe u uw C02-emissie verlaagt en hoe u het comfort in uw gebouwen verhoogt.
Hysopt Webinar University Estates

Onderwerp

HVAC-optimalisatie voor universiteits- en hogeschoolcampussen – kosten verminderen en comfort verhogen

Voor wie?

Directeur gebouwen en facilitair beheer van universiteiten, financieel directeurs, energy management professionals, etc.

Taal

Engels

Introductie

Inefficiëntie is eigen aan bijna alle HVAC-installaties – zowel in nieuwe als in bestaande installaties. Dat leidt tot te hoge kosten, een te hoog energieverbruik, dure onderhoudswerkzaamheden en een laag comfortgehalte. Dat geldt vooral voor grote gebouwen zoals universiteiten, waar WKK’s (warmtekrachtkoppelingen) zijn geïnstalleerd. Vaak zijn deze installaties niet geoptimaliseerd om een maximale return on investment of een maximale energiebesparing te realiseren. Aangezien de Europese Commissie ook streeft naar een klimaatneutraal Europa tegen 2050, onderzoeken veel universiteiten en hogescholen hoe ze zowel in bestaande als in nieuwe installaties duurzame koel- en verwarmingstechnologie kunnen inzetten.

In deze webinar zult u leren hoe u de return on investment van WKK-installaties verhoogt, hoe u de energiekosten met 30 procent kunt reduceren en hoe u het comfort in uw gebouwen verhoogt. Dit alles aan de hand van onze model based engineering software. We zullen ook enkele case studies toelichten die specifiek op universiteiten en hogescholen gericht zijn. Meer comfort, 30 procent minder operationele kosten en tot 10 procent lagere installatiekosten zijn resultaten die wij frequent realiseren. De terugverdientijd ligt tussen de 1 en de 3 jaar.

Why your heating bills are higher than they should be!
Why your heating bills are higher than they should be!
Rising energy prices are the talk of the town. Meanwhile, the energy used to heat buildings represents approximately 70% of annual energy consumption, meaning tackling the costs of heating has become a top priority for owners and operators of buildings across the private and public sectors. So, what can you do?
Waarom uw energiefactuur hoger is dan nodig!
Waarom uw energiefactuur hoger is dan nodig!
De stijgende energieprijzen zijn het gesprek van de dag. Ondertussen vertegenwoordigt de energie die gebruikt wordt om gebouwen te verwarmen ongeveer 70% van het jaarlijkse energieverbruik, wat betekent dat het aanpakken van de verwarmingskosten een topprioriteit is geworden voor eigenaars en exploitanten van gebouwen in de particuliere en openbare sector. Dus wat kunt u doen?
Hysopt Webinar Duurzame Componenten
Maak Publieke Gebouwen klaar voor koolstofarme technieken
In deze webinar laten we zien hoe bestaande verwarmings- en koelsystemen, oud of nieuw, op een kosteneffectieve manier kunnen worden geoptimaliseerd om ze "klaar voor koolstofarme warmte" te maken.