/
/
/
Maak de juiste keuzes in uw HVAC-ontwerp met het nieuwe Pareto Dashboard

Maak de juiste keuzes in uw HVAC-ontwerp met het nieuwe Pareto Dashboard

Met veel trots stellen wij u onze laatste ontwikkeling voor: het Pareto Dashboard waarin alles draait om transparantie en het maken van de juiste ontwerpkeuzes. Het Pareto Dashboard is het summum van de Hysopt ontwerpfilosofie!
Hysopt Webinar Pareto

Onderwerp

Maak de juiste keuzes in uw HVAC-ontwerp met het nieuwe Pareto Dashboard

Voor wie

HVAC-ontwerpers, studiebureaus, installatiebedrijven, building facility managers, ESCO’s, geïnteresseerden, etc.

Taal

Engels

Introductie

Met veel trots stellen wij u onze laatste ontwikkeling voor: het Pareto Dashboard waarin alles draait om transparantie en het maken van de juiste ontwerpkeuzes. Het Pareto Dashboard is het summum van de Hysopt ontwerpfilosofie!

Het maken van de juiste ontwerpkeuzes is niet eenvoudig omdat we rekening dienen te houden met verschillende indicatoren. Het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de investeringskost willen we zo laag mogelijk houden, terwijl het thermische comfort zo hoog mogelijk moet zijn. Maar hoe correleren deze KPI’s met elkaar? En hoe wegen we energieverbruik af tegenover thermisch comfort in dit plaatje? En wat is de exacte wens van de opdrachtgever?

Met het Pareto Dashboard brengen we hier volledige transparantie in, zodat de juiste ontwerpbeslissingen genomen worden in afstemming met de opdrachtgever.

In deze webinar zullen Christophe Benoit, software-ontwikkelaar, en Jonas Cleiren, functioneel analist, u meenemen in de Hysopt software met de nieuwe features op basis van enkele casestudies. U krijgt niet alleen inzicht in de nieuwe mogelijkheden van de software, maar er zal ook inhoudelijk worden ingegaan op de gebruikte analysemethodes.

Topics

  • Transparantie als uitgangspunt
  • Algemeen principe Pareto
  • Analysemethodes
  • Casestudies met Pareto analyse
Why your heating bills are higher than they should be!
Why your heating bills are higher than they should be!
Rising energy prices are the talk of the town. Meanwhile, the energy used to heat buildings represents approximately 70% of annual energy consumption, meaning tackling the costs of heating has become a top priority for owners and operators of buildings across the private and public sectors. So, what can you do?
Waarom uw energiefactuur hoger is dan nodig!
Waarom uw energiefactuur hoger is dan nodig!
De stijgende energieprijzen zijn het gesprek van de dag. Ondertussen vertegenwoordigt de energie die gebruikt wordt om gebouwen te verwarmen ongeveer 70% van het jaarlijkse energieverbruik, wat betekent dat het aanpakken van de verwarmingskosten een topprioriteit is geworden voor eigenaars en exploitanten van gebouwen in de particuliere en openbare sector. Dus wat kunt u doen?
Hysopt Webinar Duurzame Componenten
Maak Publieke Gebouwen klaar voor koolstofarme technieken
In deze webinar laten we zien hoe bestaande verwarmings- en koelsystemen, oud of nieuw, op een kosteneffectieve manier kunnen worden geoptimaliseerd om ze "klaar voor koolstofarme warmte" te maken.