/
/
/
Heat Interface Units optimaal en foutloos ontwerpen met de Hysopt software

Heat Interface Units optimaal en foutloos ontwerpen met de Hysopt software

In 2017 gaven we een webinar ter introductie van het ontwerpen van satelliet-units. In deze webinar verleggen we de focus naar onze eigen software. We tonen u wat de mogelijkheden zijn in de Hysopt-software om satelliet-units foutloos en optimaal te ontwerpen.
Hysopt Webinar HIU

Onderwerp

Satelliet-units optimaal en foutloos ontwerpen met de Hysopt software.

Voor wie?

HVAC-ontwerpers, bouwheren, studiebureaus, installatiebedrijven, building facility managers, geïnteresseerden, etc.

Introductie

Satelliet-units optimaal en foutloos ontwerpen met de Hysopt software

Het berekenen van installaties met satelliet-units blijkt in de praktijk geen sinecure te zijn. Het werpt nog heel wat vragen op en zorgt voor onzekerheden bij de ontwerper. In 2017 gaven we een webinar ter introductie van het ontwerpen van satelliet-units. In deze webinar verleggen we de focus naar onze eigen software.

Roel Vandenbulcke, onze stichter en CTO, toont u wat de mogelijkheden zijn in de Hysopt-software om satelliet-units foutloos en optimaal te ontwerpen. In het kader van onze toenemende internationalisering geven we voortaan onze webinars in het Engels. Zo willen we ook onze klanten van over de grenzen heen de kans geven om deze webinars mee te volgen.

Topics

  • Controle op ontwerpfouten
  • Verschillende normen voor gelijktijdigheid en welke toepassen
  • Hoe debieten voor centrale verwarming en sanitair warm water wegen t.o.v. elkaar
  • Tapprofielgenerator voor dynamische simulatie
  • Hoe hydraulisch balanceren
  • Uitgewerkte voorbeelden in de Hysopt software
Why your heating bills are higher than they should be!
Why your heating bills are higher than they should be!
Rising energy prices are the talk of the town. Meanwhile, the energy used to heat buildings represents approximately 70% of annual energy consumption, meaning tackling the costs of heating has become a top priority for owners and operators of buildings across the private and public sectors. So, what can you do?
Waarom uw energiefactuur hoger is dan nodig!
Waarom uw energiefactuur hoger is dan nodig!
De stijgende energieprijzen zijn het gesprek van de dag. Ondertussen vertegenwoordigt de energie die gebruikt wordt om gebouwen te verwarmen ongeveer 70% van het jaarlijkse energieverbruik, wat betekent dat het aanpakken van de verwarmingskosten een topprioriteit is geworden voor eigenaars en exploitanten van gebouwen in de particuliere en openbare sector. Dus wat kunt u doen?
Hysopt Webinar Duurzame Componenten
Maak Publieke Gebouwen klaar voor koolstofarme technieken
In deze webinar laten we zien hoe bestaande verwarmings- en koelsystemen, oud of nieuw, op een kosteneffectieve manier kunnen worden geoptimaliseerd om ze "klaar voor koolstofarme warmte" te maken.