/
/
/
Optimale benutting van geothermie met BEO en WKO

Optimale benutting van geothermie met BEO en WKO

In december 2018 gaven we een eerste webinar over warmte- en koudeopslag. In deze webinar gaan we dieper in op het optimaal benutten van geothermie met bodemenergieopslag (BEO) en WKO.
Hysopt Webinar BEO WKO

Onderwerp

Optimale benutting van geothermie met BEO en WKO

Voor wie?

HVAC-ontwerpers, bouwheren, studiebureaus, installatiebedrijven, building facility managers, geïnteresseerden, etc.

Taal

Engels

Introductie

In de strijd om de CO2-uitstoot te beperken, speelt geothermie een belangrijke rol wat betreft hernieuwbare energie. Hoewel geothermie zijn waarde al bewezen heeft, is de toepassing ervan erg complex en gevoelig aan ontwerpfouten. De twee meest gebruikte systemen om seizoensgebonden geothermische energie op te slaan zijn BEO (bodemenergieopslag) en WKO (warmte-koude-opslag).

Naast het thermische gedrag van de ondergrond komt de complexiteit voort uit de onafscheidelijkheid van het verwarmings- en koelsysteem om overtollige warmte in de zomer en overtollige koelte in de winter op te slaan. Door de complexiteit is het systeem gevoelig aan ontwerpfouten, wat resulteert in een systeem dat niet optimaal presteert en een jaarlijkse achteruitgang van geothermische energieopslag.

De laatste 6 maanden hebben we BEO- en WKO-functionaliteiten aan de Hysopt-software toegevoegd. Daarnaast hebben we ook vooraf geconfigureerde templates aangemaakt om gebruikers een duwtje in de rug te geven deze moeilijke ontwerpen tot een goed einde te brengen.

In deze webinar zullen Roel Vandenbulcke, stichter en CEO van Hysopt, en Jonas Cleiren, functioneel analist, u wijzen op enkele hydraulische en controleaspecten waarmee u rekening dient te houden bij het ontwerpen van een systeem met geothermie. Bovendien zullen ze ook tonen hoe u de ontwerpuitdagingen tot een goed einde brengt met de gloednieuwe BEO- en WKO-functies in de software.

Topics

  • Basisprincipes BEO en WKO
  • Bodemenergie-optimalisatie
  • Regeneratie-opties voor geothermische opslag
  • Sensitiviteitsanalyse van geothermische opslag en productie-eenheden
Why your heating bills are higher than they should be!
Why your heating bills are higher than they should be!
Rising energy prices are the talk of the town. Meanwhile, the energy used to heat buildings represents approximately 70% of annual energy consumption, meaning tackling the costs of heating has become a top priority for owners and operators of buildings across the private and public sectors. So, what can you do?
Waarom uw energiefactuur hoger is dan nodig!
Waarom uw energiefactuur hoger is dan nodig!
De stijgende energieprijzen zijn het gesprek van de dag. Ondertussen vertegenwoordigt de energie die gebruikt wordt om gebouwen te verwarmen ongeveer 70% van het jaarlijkse energieverbruik, wat betekent dat het aanpakken van de verwarmingskosten een topprioriteit is geworden voor eigenaars en exploitanten van gebouwen in de particuliere en openbare sector. Dus wat kunt u doen?
Hysopt Webinar Duurzame Componenten
Maak Publieke Gebouwen klaar voor koolstofarme technieken
In deze webinar laten we zien hoe bestaande verwarmings- en koelsystemen, oud of nieuw, op een kosteneffectieve manier kunnen worden geoptimaliseerd om ze "klaar voor koolstofarme warmte" te maken.