/
/
/
Duurzame componenten in duurzame HVAC-installaties

Duurzame componenten in duurzame HVAC-installaties

In deze webinar tonen we fabrikanten van HVAC-componenten hoe we hun specifieke producten in onze software kunnen integreren rekening houdend met de gewenste ‘part selection rules’ en ‘part selection warnings’.
Hysopt Webinar Duurzame Componenten

Onderwerp

Duurzame componenten in duurzame HVAC installaties… Over de integratie van fabrikantspecifieke componenten in de Hysopt-software.

Voor wie?

Deze webinar is specifiek gericht aan fabrikanten en leveranciers van HVAC-componenten. Ontwerpers en overige geïnteresseerden zijn uiteraard ook welkom.

Taal

Engels

Introductie

Veel HVAC-installaties presteren ondermaats. Het energieverbruik is te hoog en het thermisch comfort laat te wensen over…

De oorzaak hiervan ligt niet zozeer bij de kwaliteit of de prestaties van de individuele componenten maar wel bij de wijze waarop deze individuele componenten worden samengebracht tot een verwarming- of een koelinstallatie. De noodzakelijke berekeningen om componenten correct te selecteren en dimensioneren zijn doorgaans tamelijk complex waardoor ontwerpers teruggrijpen naar gebrekkige vuistregels of men gaat zelfs af op ‘buikgevoel’ met alle gevolgen van dien…

Met de Hysopt-software worden alle systeemcomponenten altijd met de grootste precisie geselecteerd door middel van krachtige optimalisatiealgoritmes. Maar ook alle preset instellingen worden berekend en opgelijst  om te komen tot een snelle en kwalitatieve commissioning.

In deze webinar tonen we u hoe we uw specifieke producten in de software kunnen integreren rekening houdend met de gewenste ‘part selection rules’ en ‘part selection warnings’.

Op deze manier kunnen uw producten op een optimale manier worden geselecteerd om ook hun voordelen en prestaties maximaal tot hun recht te laten komen.

Topics

  • ‘Systeemdenken’ als nieuwe differentiator
  • Product exposure en klantcontact door Product Marketing Cooperation
  • ‘Part selection rules’ en ‘Part selection warnings’
  • Data handling via dashboard of API
  • Voorbeelden en testimonial

Sprekers

Dr. ing. Roel Vandenbulcke, founder, CEO

Ing. Havid El Khaoui, Hysopt consultant

Why your heating bills are higher than they should be!
Why your heating bills are higher than they should be!
Rising energy prices are the talk of the town. Meanwhile, the energy used to heat buildings represents approximately 70% of annual energy consumption, meaning tackling the costs of heating has become a top priority for owners and operators of buildings across the private and public sectors. So, what can you do?
Waarom uw energiefactuur hoger is dan nodig!
Waarom uw energiefactuur hoger is dan nodig!
De stijgende energieprijzen zijn het gesprek van de dag. Ondertussen vertegenwoordigt de energie die gebruikt wordt om gebouwen te verwarmen ongeveer 70% van het jaarlijkse energieverbruik, wat betekent dat het aanpakken van de verwarmingskosten een topprioriteit is geworden voor eigenaars en exploitanten van gebouwen in de particuliere en openbare sector. Dus wat kunt u doen?
Hysopt Webinar Duurzame Componenten
Maak Publieke Gebouwen klaar voor koolstofarme technieken
In deze webinar laten we zien hoe bestaande verwarmings- en koelsystemen, oud of nieuw, op een kosteneffectieve manier kunnen worden geoptimaliseerd om ze "klaar voor koolstofarme warmte" te maken.