KU Leuven

De Katholieke Universiteit van Leuven is de grootste van het land en heeft faculteiten op elf verschillende locaties. Ze hebben zo’n 60.000 studenten over gans Vlaanderen.

De Katholieke Universiteit van Leuven is de grootste van het land en heeft faculteiten op elf verschillende locaties. Ze hebben zo’n 60.000 studenten over gans Vlaanderen.

Leuven Klimaatneutraal 2030

“Wij zitten met heel oude gebouwen en we willen ons engageren om die efficiënter te maken. Dat zijn grote uitdagingen”, vertelt Bert Vandeborght, Hoofd projectbureau hvac, KU Leuven. “We hebben ons geëngageerd om deel te nemen aan Leuven Klimaatneutraal 2030 en ook daar willen we als universiteit een voortrekkersrol spelen.”

Maximaal besparingspotentieel benutten

“Bijkomend willen we ervoor zorgen dat we een maximaal besparingspotentieel benutten in de ganse keten. Dat geldt zowel voor de studie die hier door onze dienst wordt uitgevoerd op het projectbureau HVAC, als voor de exploitatie ervan wanneer de studie wordt uitgevoerd door een aannemer”, aldus Bert.

Nieuwbouw, renovatie en bestaand patrimonium

“We pakken die uitdagingen aan door in de eerste plaats high-level doelstellingen te formuleren die duidelijk zijn. Een nieuwbouwproject bouwen we fossielvrij. Daar is geen discussie over. Bij een bestaand gebouw dat gerenoveerd wordt of waar we een stookplaatsrenovatie realiseren, proberen we een vaste hoeveelheid van de warmtevraag te dekken op een fossielvrije manier. Dan denken we aan grootteorde 80 procent. Dat is high-level de doelstelling die dan verder moet uitgewerkt worden. Daarna gaan we ons verdiepen in nieuwe technieken die ons toelaten om die high-level doelstellingen te realiseren. Dan denken we bijvoorbeeld aan warmtepompen en geothermie. Voor nieuwbouw is dat eigenlijk een makkelijk haalbare kaart. Voor bestaande gebouwen is dat ook weer een grote uitdaging. Tot slot hebben we naast de grote projecten een bestaand patrimonium waarin verschillende oudere installaties al draaien en die we ook wensen op een zo goed mogelijke manier te exploiteren. Het principe dat we daar hanteren is wanneer de investering terugbetaald wordt binnen de helft van de levensduur, dan gaan we ervoor.”

Hysopt helpt besparingspotentieel kwantificeren

“Een belangrijk voordeel van Hysopt is voor ons het feit dat Hysopt ons helpt het besparingspotentieel van het hydraulisch in orde zetten van installaties te kwantificeren. Een bijkomend voordeel van de Hysopt-software is dat wij met onze eigen studiedienst waar we ontwerpen mee uitvoeren ook die andere uitdaging kunnen aangaan waarbij we hybride installaties van stookplaatsen met ketels en warmtepompen kunnen ontwerpen en valideren aan de hand van Hysopt. De verdere samenwerking met Hysopt zien wij als iets dat ons de komende jaren zal toelaten om de verschillende gebouwen nog verder te optimaliseren. We hebben met Hysopt een raamovereenkomst gesloten voor verschillende jaren met de ambitie om gebouw per gebouw hydraulisch in orde te zetten”, besluit een ambitieuze Bert Vandeborght.

VUB

Case study

VUB
De Vrije Universiteit Brussel beschikt over drie verschillende campussen: een campus in Etterbeek, Jette en Gooik.
Van Marcke

Case study

Van Marcke
Van Marcke is een internationale groothandel gespecialiseerd in sanitair, keukens en verwarming.
Hysopt ZNA

Case study

ZNA
Ziekenhuis Netwerk Antwerpen is een van de grootste zorgverstrekkers in België. ZNA omvat drie algemene, zes gespecialiseerde ziekenhuizen, twee medische centra en een woonzorgcentrum.