/
/
/
Optimale hydraulische integratie van WKK-installaties

Optimale hydraulische integratie van WKK-installaties

In april 2018 organiseerden we een webinar over hybride stookplaatsen. In deze webinar gaan we dieper in op de hydraulische en regeltechnische schema’s voor optimale WKK-werking.
Hysopt Webinar WKK

Onderwerp

Optimale hydraulische integratie van WKK-installaties

Voor wie?

HVAC-ontwerpers, bouwheren, studiebureaus, installatiebedrijven, building facility managers, geïnteresseerden, etc.

Introductie

Verdubbel de WKK-draaiuren door een optimale hydraulische inkoppeling!

In tegenstelling tot een ketel die enkel warmte levert, wordt er in een WKK (warmtekrachtkoppeling) tegelijkertijd warmte en elektriciteit geproduceerd. Je haalt dus meer uit de brandstof. De volledige thermische behoefte van een gebouw afdekken met enkel een WKK is omwille van verschillende praktische aspecten helaas niet mogelijk. Daarom wordt de WKK gedimensioneerd op de basislast, een ketel vangt dan het piekvermogen op.

De wijze waarop WKK en ketels hydraulisch en regeltechnisch met elkaar worden verknoopt heeft een enorme impact op het aantal draaiuren en dus de energiefactuur. Maar ook de grootte van de WKK, de systeemtemperaturen en de regeling moeten in acht worden genomen.

In dit webinar neemt Roel Vandenbulcke, onze stichter en CTO, u mee in de do’s-and-don’ts bij de toepassing van WKK in gebouwverwarming.

Topics

  • WKK-werkingsprincipe
  • Verschillende hydraulische configuraties en impact op de draaiuren
  • Invloed van de retourtemperatuur
  • Vermogenspreiding tussen WKK en ketels
  • Invloed volume van het buffervat
  • Uitgewerkte voorbeelden in de Hysopt software
Hysopt_Q3_webinar_Energy_visuals_LP
Why your heating bills are higher than they should be!
Rising energy prices are the talk of the town. Meanwhile, the energy used to heat buildings represents approximately 70% of annual energy consumption, meaning tackling the costs of heating has become a top priority for owners and operators of buildings across the private and public sectors. So, what can you do?
Hysopt_Q3_webinar_Energy_visuals_LP
Waarom uw energiefactuur hoger is dan nodig!
De stijgende energieprijzen zijn het gesprek van de dag. Ondertussen vertegenwoordigt de energie die gebruikt wordt om gebouwen te verwarmen ongeveer 70% van het jaarlijkse energieverbruik, wat betekent dat het aanpakken van de verwarmingskosten een topprioriteit is geworden voor eigenaars en exploitanten van gebouwen in de particuliere en openbare sector. Dus wat kunt u doen?
Hysopt Webinar Duurzame Componenten
Maak Publieke Gebouwen klaar voor koolstofarme technieken
In deze webinar laten we zien hoe bestaande verwarmings- en koelsystemen, oud of nieuw, op een kosteneffectieve manier kunnen worden geoptimaliseerd om ze "klaar voor koolstofarme warmte" te maken.