/
/
/
Een Digital Twin voor Schiphol Airport

Een Digital Twin voor Schiphol Airport

In deze webinar bespreken we dit veel voorkomende scenario, aan de hand van onze samenwerking met Schiphol Airport en Adviesbureau DWA, om te illustreren hoe u de juiste investeringsbeslissingen kunt nemen.

Onderwerp

Een Digital Twin voor Schiphol Airport

Voor wie?

Gebouweigenaren, facilitair managers, energie managers, HVAC-ontwerpers, studiebureaus, installatiebedrijven, , etc.

Introductie

Luchthaven Schiphol is een van de belangrijkste luchthavens van Europa. Door de verandering naar duurzamere energieopwekking middels warmte- en koudeopslag in de bodem, alsook warmtepompen, ontdekten ze de nood aan optimalisatie van het gehele systeem. “We wilden goed inzicht in het functioneren van de installatie. Er waren momenten dat de flows niet daar kwamen waar we dachten dat ze moesten komen en klachten ontstonden. We zagen een onbalans in de energieopwekking en de distributie en verdeling, en daar wilde we echt de vinger achter krijgen”. Andrew van Weers

De Digital Twin simulaties van Hysopt maken het mogelijk om inzicht te krijgen in de prestaties van de HVAC-installatie. Het maken van de juiste keuzes voor optimalisatie van uw installaties was nog nooit zo eenvoudig. Luchthaven Schiphol paste dit toe voor Terminal 3. Met behulp van Hysopt’s Digital Twin kregen zij inzicht in hun koelsysteem en ontdekten zij diverse knelpunten die (op termijn) comfortproblemen zouden veroorzaken. Het resultaat? Een besparing van 88% pomp energie in de installatie met behoud van comfort. Op jaarbasis betekent dit een kostenreductie van ongeveer 82.000€, en een bijkomende CO2 besparing van 375 ton per jaar!

In deze webinar bespreken we dit veel voorkomende scenario, aan de hand van onze samenwerking met Schiphol Airport en Adviesbureau DWA, om te illustreren hoe u de juiste investeringsbeslissingen kunt nemen.

Roel Vandenbulcke (Hysopt), Jeroen Oosterling (Schiphol), Andrew van Weers (Schiphol) en Hans Buitenhuis (DWA) geven als panel, naast Wilfred van der Plas (DWA) als moderator, een totaalbeeld van de samenwerking en de gerealiseerde impact.

Hysopt_Q3_webinar_Energy_visuals_LP
Why your heating bills are higher than they should be!
Rising energy prices are the talk of the town. Meanwhile, the energy used to heat buildings represents approximately 70% of annual energy consumption, meaning tackling the costs of heating has become a top priority for owners and operators of buildings across the private and public sectors. So, what can you do?
Hysopt_Q3_webinar_Energy_visuals_LP
Waarom uw energiefactuur hoger is dan nodig!
De stijgende energieprijzen zijn het gesprek van de dag. Ondertussen vertegenwoordigt de energie die gebruikt wordt om gebouwen te verwarmen ongeveer 70% van het jaarlijkse energieverbruik, wat betekent dat het aanpakken van de verwarmingskosten een topprioriteit is geworden voor eigenaars en exploitanten van gebouwen in de particuliere en openbare sector. Dus wat kunt u doen?
Hysopt Webinar Duurzame Componenten
Maak Publieke Gebouwen klaar voor koolstofarme technieken
In deze webinar laten we zien hoe bestaande verwarmings- en koelsystemen, oud of nieuw, op een kosteneffectieve manier kunnen worden geoptimaliseerd om ze "klaar voor koolstofarme warmte" te maken.