Energie besparen in de ziekenhuissector

Ontdek hoe je het energieverbruik in de ziekenhuissector kan verlagen.
Brian Vanheel

Brian Vanheel

Ziekenhuizen en verzorgingstehuizen verbruiken zeer veel energie. Bovendien moeten we vaststellen dat de energieprestaties, het thermisch comfort en de regelbaarheid van koel- en verwarmingsinstallaties vaak bedroevend zijn. De oorzaak daarvan is in vele gevallen te wijten aan hoe de installatiecomponenten hydraulisch op elkaar afgestemd zijn. Nochtans betaalt de investering in het hydraulisch optimaliseren van een installatie zich binnen de drie jaar terug.

Wat houdt hydraulische optimalisatie in ziekenhuizen in?

Bij hydraulische optimalisatie draait het erom de individuele installatiecomponenten op een synergetische manier te laten samenwerken. Wat houdt dat in?

 • Productierendement van de condensatieketel verhogen door de retourtemperatuur te verlagen. Na optimalisatie kunnen we de retourtemperatuur gemiddeld van 70°C terugbrengen tot 50°C.
 • Retourtemperatuur van WKK’s zo laag mogelijk houden. WKK’s worden namelijk vaak in combinatie met een buffervat gebruikt. Hoe lager de retourtemperatuur van dat systeem is, hoe beter we het buffervat benutten en we de draaiuren van de WKK’s kunnen verlengen.
 • Warmtepompen zo lang mogelijk belasten. Hoe meer warmte we kunnen afromen van de warmtepomp, hoe minder de ketels moeten bijstoken. Vooral de keuze van de hydraulische schakeling is hierbij zeer belangrijk. Kiezen voor een serieschakeling is daarbij voordeliger dan een parallelschakeling.
 • Inspelen op het distributierendement. Hier gaan we na hoeveel warmte er verloren gaat tussen de productie en de afgifte van warmte.
 • Inspelen op het regelrendement. Dit kan zowel bij de voorregeling als bij de naregeling. Vooral dat laatste is belangrijk. Hier kiezen we vaak voor zoneventielen.
 • Hydraulische balans verzorgen. Door de juiste debieten op de juiste locaties te bepalen verhoog je enerzijds het comfort, maar verlaag je vooral ook het energieverbruik.
 • Pompenergie sparen. Dat kan door oude pompen te vervangen door nieuwe pompen of ze correct te gaan dimensioneren. Andere mogelijkheden zijn iteratieve pomp- en klepselectie, het toerental regelen, de hydraulische balans verzorgen en de pompen zoveel mogelijk inbouwen in een variabel debiet. Wie al deze zaken optimaliseert kan tot 80 procent energie besparen.

Hoe gaat hydraulische optimalisatie in zijn werk?

 1. Modelimplementatie
  In deze fase wordt een digitaal hydraulisch model gemaakt van de installatie. Zo zijn we in staat het gedrag van de installatie te simuleren. Zo weten we perfect op voorhand wat het effect van de wijzigingen zal zijn.
 2. Systeemcontrole
  Hier halen we alle hydraulische fouten uit de bestaande installaties. De software spoort die automatisch op.
 3. Conceptuele optimalisatie
  Eens we de ontwerpfouten eruit gehaald hebben, maken we verschillende hydraulische varianten op door schakelingen te veranderen. Al deze varianten gaan we simuleren in onze software. Zo weten we perfect het energieverbruik en het comfort.
 4. Optimalisatie componentselectie
  Om het concept optimaal te laten renderen, is het belangrijk om ook alle componenten zoals pompen, kleppen en inregelafsluiters optimaal af te stemmen.
 5. Rapportering
  In de laatste fase berekenen we de potentiële besparingen, leveren we een lijst met aanpassingspunten en maken we een meetstaat op met de geoptimaliseerde componentselecties.

ISSO label validated by RGB

Article

Hysopt software door ISSO gevalideerd
Het laatste IPCC-rapport was niet echt een vertrouwensbooster. HVAC is een doeltreffende manier voor resultaten en Hysopt kan daarbij helpen!

Roel Vandenbulcke

Hysopt IPCC report

Article

Het IPCC rapport, heb je het voorbij zien komen? 
Het laatste IPCC-rapport was niet echt een vertrouwensbooster. HVAC is een doeltreffende manier voor resultaten en Hysopt kan daarbij helpen!

Roel Vandenbulcke

Hysopt illustratie 2

Article

Ontworpen om te veranderen
Laten we in actie schieten en onze gebouwen renoveren met het oog op een lagere uitstoot van broeikasgassen, want de tijd dringt!

Roel Vandenbulcke