De #10 stappen voor een geoptimaliseerde HVAC-installatie

Het juiste comfortniveau bieden voor uw gebouw is het minste wat uw verwarmings- en koelinstallatie kan doen. Jammer genoeg slagen velen daar niet in. Met deze 10 stappen start u vandaag nog met het optimaliseren van uw HVAC installatie!

A failproof checklist van #10 stappen tot een geoptimaliseerde HVAC installatie.

Het juiste comfortniveau bieden voor uw gebouw is het minste wat uw verwarmings- en koelinstallatie kan doen. Jammer genoeg slagen velen daar niet in. Als eigenaar van een gebouw wordt van uw installatie verwacht dat ze werkt. En liefst zo efficiënt mogelijk. Velen hebben echter te kampen met een veel hoger energieverbruik en een veel grotere CO2-uitstoot dan voorzien.

Een goed begin is het halve werk

Wanneer gebouweigenaren gevraagd worden of ze tevreden zijn met hun installatie ‘as is’, reageren slechts weinigen positief. Hoge energiekosten, comfort problemen, warmtepompen of WKK’s die niet zo goed werken als verwacht, installatiekosten die hoger uitvallen dan oorspronkelijk begroot, enz. Dit zijn slechts enkele van de veelgehoorde klachten die worden vermeld. Wat hier precies de oorzaak van is, is vaak moeilijk aan te wijzen.

Er zijn veel verschillende fasen in een project.. Van ontwerp, via installatie en inbedrijfstelling, tot uiteindelijk het verdere life cycle management van het systeem. Een goed en solide conceptueel ontwerp is de perfecte start voor een succesvol project. Het is dan ook van cruciaal belang om vanaf het begin de juiste keuzes te maken. In deze fase worden de belangrijkste technologieën geselecteerd en worden de hydraulische configuraties in de technische ruimte vastgelegd. Zij bepalen de verwachte verwarmings- en/of koelbelasting per circuit. Tijdens deze ontwerpfase moeten verschillende systeemalternatieven worden geanalyseerd en vergeleken op basis van de KPI’s van het project. Door middel van dynamische simulaties, kan uw M&E consultant objectief de verwachte prestaties van het ontwerp aantonen. In werkelijkheid krijgen gebouweigenaren in deze fase meestal maar één concept, vaak gebaseerd op eerdere projecten, en is er geen manier om te zeggen of dit concept aan de gewenste KPI’s voldoet.

Van ontwerp naar werkelijkheid

De laatste fase? Het vertalen van het ontwerpconcept van de M&E consultant naar een uitvoerbaar ontwerp. Dit vereist uiterste precisie. De kleinste misrekening kan het hele evenwicht van uw installatie verstoren. Helaas worden systeemcomponenten (pompen, regelkleppen, balanceerkleppen, enz.) overwegend met “vuistregels” berekend, in plaats van via een nauwkeurig, iteratief proces. Dit leidt vaak tot ernstig over gedimensioneerde systemen. Eenmaal geïnstalleerd, moet de installatie in bedrijf worden gesteld om “volgens ontwerp” te werken. De inregelafsluiters moeten op de juiste voorinstelling worden afgesteld om de vereiste ontwerpdebieten in het systeem te halen. Het is dus van groot belang dat het van de eerste keer goed zit! Zo niet, dan zal het bijstellen van enkele voorinstellingen door middel van een trial-and-error proces nodig zijn, totdat het totale systeemgedrag acceptabel lijkt voor die specifieke belasting. Maar dit zal op zijn beurt weer leiden tot een verstoring van de hydraulische balans, met comfort klachten tot gevolg.

De checklist der checklists!

Wilt u als gebouweigenaar weer de touwtjes in eigen handen te nemen? Volg dan deze checklist om zeker te zijn van complete transparantie. Het begint allemaal met het specificeren van het gebruik van een ontwerp en dynamische simulatiesoftware in de aanbesteding/RFP. Dit zal de prestaties van het ontwerp aantonen. Met zo’n professionele en gespecialiseerde software moet de leverancier het volgende kunnen leveren:

  1. Modelleren en simuleren van verschillende systeemalternatieven
  2. Gevoeligheidsanalyse voor de dimensionering van de verschillende productiemiddelen/TES/temperatuurregimes en andere belangrijke ontwerpparameters
  3. Grafieken van de bedrijfstemperaturen van aanvoer en retour, debieten, rendementen, SCOP’s, belastingsduur-curves, enz. die met name het gedrag bij gedeeltelijke belasting laten zien
  4. Analyse van CAPEX, OPEX, koolstof en comfort van elk concept
  5. Science-based prestatieresultaten voor rendementen, warmtelastbijdragen en draaiuren van de belangrijkste productie-eenheden, distributieverliezen en pompverbruik.
  6. Duidelijke rapportage over de verschillende alternatieven voor uw systeem
  7. Geoptimaliseerde component-berekeningen die de iteratieve relatie tussen elke component (drukverliezen) aantonen.
  8. Componenten-schema met alle specificaties (pompkoppen, Kv-waarde + debiet van de inregelkleppen met de voorinstellingen, Kv-waarden van de regelkleppen en de klepautoriteiten, leidingselecties, enz.)
  9. Volledige besturingslogica van dit ontwerp, met details over alle regelaars, tijdvertragingen, setpoints, tijdschema’s, … voor een optimale BMS-integratie
  10. Eis een HVAC Digital Twin die uw installatie accuraat weergeeft, zodat deze kan worden gebruikt voor het verdere levenscyclus-beheer van uw installatie

Door deze lijst van ontwerpresultaten op te vragen, krijgt u objectief bewijs van de prestaties van uw installatie, en krijgt u dus weer controle over uw project. Uw toeleveringsketen moet volledige transparantie kunnen bieden over de prestaties van de ontwerpkeuzes, op elk gewenst moment. Vóór de oplevering kan de Digital Twin worden gebruikt voor de evaluatie van de inbedrijfstelling om een correcte installatie en inbedrijfstelling te garanderen, evenals: prestatiebeheer, eventuele wijzigingen of uitbreidingen van de installatie of verdere integratie van koolstofarme warmtebronnen gedurende de operationele fase.

Hysopt IPCC report

Article

Het IPCC rapport, heb je het voorbij zien komen? 
Het laatste IPCC-rapport was niet echt een vertrouwensbooster. HVAC is een doeltreffende manier voor resultaten en Hysopt kan daarbij helpen!

Roel Vandenbulcke

Ontworpen om te veranderen

Article

Ontworpen om te veranderen
Laten we in actie schieten en onze gebouwen renoveren met het oog op een lagere uitstoot van broeikasgassen, want de tijd dringt!

Roel Vandenbulcke

2021: nog een jaar voor de boeken

Article

2021: nog een jaar voor de boeken
Het afgelopen jaar bleek nog maar eens een interessant en zelfs uitdagend te zijn. Voor ons bij Hysopt was dat niet anders. Maar we zijn er trots op te kunnen zeggen dat we hebben bijgedragen aan een positieve verandering.