/
/
/
/
5 manieren om een succesvolle warmtepomp te implementeren – #1 Optimale dimensionering

5 manieren om een succesvolle warmtepomp te implementeren – #1 Optimale dimensionering

Blog serie - Klimaatverandering speelt een centrale rol bij het maken van plannen voor een betere toekomst. En het verlagen van de CO2 uitstoot van gebouwen staat boven aan de lijst.

Jan Gijsbers

Klimaatverandering speelt een centrale rol bij het maken van plannen voor een betere toekomst. En het verlagen van de CO2 uitstoot van gebouwen staat boven aan de lijst. Om Nederland op weg te helpen geeft de regering een duwtje in de rug met 6,8 miljard euro extra voor klimaatmaatregelen.


Koolstofuitstoot verminderen, is een klimaatmissie

Warmte koolstofvrij maken is een van de grootste uitdagingen om tegen 2030 49% minder CO2 uit te stoten. Nu is aardgas nog de belangrijkste brandstof voor de verwarming van gebouwen en water, maar er zijn al alternatieven beschikbaar. Een van de populairste? Warmtepompen. Hoewel ze geen vergelijkbare vervanging zijn voor gasketels, kunnen ze, indien correct toegepast, onmiddellijke koolstofemissie reducties opleveren. Voor een optimaal effect is een goed systeemontwerp echter essentieel.

De geheime ingrediënten van ons optimale recept

Het ontwerp en de optimalisatie van verwarmings- en koelinstallaties wordt steeds complexer, en maar al te vaak zien we dat de investering in koolstofarme oplossingen mislukt als gevolg van een onvoldoende doordacht ontwerp door adviesbureaus. Een totale systeembenadering van het ontwerp en de toepassing van warmtepompen in een gebouw is van cruciaal belang voor een optimaal effect. Dus, in de geest van transparantie over hoe het ontwerp van belang is voor de prestaties van uw systeem, benoemen we de 5 gebieden die de ultieme zorg nodig hebben voor een succesvolle implementatie van uw koolstofarme warmtepomp-installatie. De eerste op de lijst: Optimale dimensionering van de warmtepomp!

Grootte doet er echt toe

Om te beginnen, wat is een optimale dimensionering? De optimale dimensionering is een evenwicht tussen de initiële investeringskosten, de CO2-uitstoot besparingen en uw jaarlijkse energiekosten. Adviseurs of installateurs baseren ramingen voor de dimensionering van installaties vaak op veronderstellingen over hoe de hele installatie zou kunnen presteren bij piekbelasting. Piekbelastingen op het systeem treden misschien slechts gedurende 1% van het jaar op, terwijl de installatie het grootste deel van de tijd op een veel lagere thermische “deellast”-capaciteit draait.  Het kan daarom zinvol zijn om bij renovaties bestaande of goedkopere boilers te gebruiken om deze pieken op te vangen en de warmtepompen zo te dimensioneren dat er een optimaal evenwicht is tussen de initiële investeringskosten en de koolstofemissies.

Nu de koolstofintensiteit van elektriciteit uit het elektriciteitsnet de laatste jaren snel is gedaald, kunnen warmtepompsystemen onmiddellijke besparingen op koolstofemissies opleveren. De kosten van aardgas zijn hoger dan die voor elektriciteit, dus zal er een gunstige wisselwerking zijn tussen de brandstoffen in termen van jaarlijkse energiekosten. De optimale dimensionering zal dus een evenwicht zijn tussen de initiële kapitaalinvesteringskosten, de vermindering van de koolstofemissies en de jaarlijkse energiekosten.

De traditionele berekeningsmethode schiet altijd tekort bij het ontwerpen van een HVAC-installatie, eenvoudigweg omdat met te veel parameters tegelijk rekening moet worden gehouden. Het belang en de impact van een correct hydraulisch SYSTEEM-ontwerp is iets dat nog steeds niet goed genoeg wordt begrepen door werktuigbouwkundig ingenieurs en installateurs – precies de “deskundigen” waarop gebouweigenaars vertrouwen.

Berekeningen worden meestal uitgevoerd in Excel; gebaseerd op een enkele, “worst case”, vollast bedrijfsomstandigheid; en bevatten een foutmarge die groot genoeg is om elke onzekerheid en risico te vermijden, wat resulteert in installaties die overgedimensioneerd zijn, wat betekent dat de werkelijke bijdrage aan het systeem van de nieuwe warmtepomp en hoe deze werkelijk zal presteren, moeilijk te beoordelen zijn.

Daarom is transparantie over het gedrag van de installatie in zijn geheel en de regelstrategie van vitaal belang om de juiste keuzes te kunnen maken. Ook het effect van voortdurend wisselende systeemtemperaturen en weersomstandigheden op het rendement van de ketel en de warmtepomp is een must.

Het belangrijkste ingrediënt voor een optimale dimensionering is dan ook de mogelijkheid om snel en objectief de effecten op investeringskosten, operationele kosten en koolstofemissies te vergelijken van verschillende warmtepomp- en warmteopslag-capaciteitsopties, evenals van verschillende hydraulische integratie- en regelstrategieën. En dat is precies wat onze digitale modelleringstools doen. Nauwkeurige simulatie en kwantificering van scenario’s, zodat u gegarandeerd in staat bent om op feiten gebaseerde beslissingen te nemen, uit meerdere opties, om de beste oplossing voor uw gebouwen te vinden.

Laten we nu aan de slag gaan!

Succesvolle implementatie van koolstofarme warmteoplossingen vereist coördinatie en expertise. Om deze uitdagingen aan te gaan, heeft Hysopt tools ontwikkeld en een persoonlijke toewijding om uitdagingen te analyseren en oplossingen te implementeren die zowel uw organisatie als ons milieu ten goede komen.

Profiteer van Hysopt’s ongeëvenaarde expertise in het optimaliseren van verwarmingssystemen ter ondersteuning van uw subsidieaanvraag. Onze calculaties zal u helpen om de potentiële impact van koolstof, energiekosten en kapitaalkosten te begrijpen die een goed geoptimaliseerde koolstofarme warmteoplossing kan opleveren.

Benieuwd naar de overige 4 manieren? Download ons e-book!

ISSO label validated by RGB

Article

Hysopt software door ISSO gevalideerd
Het laatste IPCC-rapport was niet echt een vertrouwensbooster. HVAC is een doeltreffende manier voor resultaten en Hysopt kan daarbij helpen!

Roel Vandenbulcke

Hysopt IPCC report

Article

Het IPCC rapport, heb je het voorbij zien komen? 
Het laatste IPCC-rapport was niet echt een vertrouwensbooster. HVAC is een doeltreffende manier voor resultaten en Hysopt kan daarbij helpen!

Roel Vandenbulcke

Hysopt illustratie 2

Article

Ontworpen om te veranderen
Laten we in actie schieten en onze gebouwen renoveren met het oog op een lagere uitstoot van broeikasgassen, want de tijd dringt!

Roel Vandenbulcke